Praktisch

Klacht indienen

In verband met de uitbraak van het coronavirus wijken de werkwijze van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie af van hetgeen is vermeld in het klachtenreglement.

Het algemene uitgangspunt is dat de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Contact met degene die klachten hebben zullen daardoor uitsluitend telefonisch of per email verlopen. Persoonlijke gesprekken, bemiddelingsgesprekken en hoorzittingen worden tot nader order uitgesteld.

Alleen bij Bopz of Wvggz klachten betreffende het toepassen van vormen van verplichte zorg kan de voorzitter van de klachtencommissie MUMC+ respectievelijk de voorzitter van de Regionale Klachtencommissie Wvggz bepalen dat een hoorzitting zal plaatsvinden als er geen aanvaardbare alternatieven zijn. De mondelinge behandeling van klachten die op grond van de Wkkgz zijn ingediend bij de klachtencommissie worden opgeschort tenzij de voorzitter van de commissie anders bepaalt.

De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie stellen zich continue op de hoogte van de actuele voorzorgsmaatregelen die worden getroffen, zowel landelijk als binnen Maastricht UMC+. De maatregelen hebben ook effect op lopende procedures. U wordt hierover door de klachtenfunctionaris en/of ambtelijk secretaris van de klachtencommissie geïnformeerd.

 

Klachtenregeling Maastricht UMC+

Wij vinden het erg belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en verzorging die u bij het Maastricht UMC+ krijgt. Als u niet tevreden bent, laat het ons dan weten. De klachtenopvang van het Maastricht UMC+ biedt u mogelijkheden om te komen tot een oplossing. Door uw klacht kenbaar te maken, helpt u ons bovendien om onze dienstverlening verder te verbeteren.

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

 • Op de plek waar uw klacht ontstaan is, bij de betrokken medewerkers.
  Als iets niet goed is gegaan, roept dat meestal vragen of ongenoegen op waarover u het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid wilt hebben. Dat kan vaak het beste door de betrokken medewerkers hierover aan te spreken. Zij zullen graag met u in gesprek gaan en uw vragen beantwoorden of uw ongenoegen bespreken.

 • Bij de patiëntenvoorlichters in het Patiëntenvoorlichtingscentrum.
  Als u liever met iemand anders dan de direct betrokken medewerkers wilt praten over uw klacht, dan kunt u uw klacht bespreken met de patiëntenvoorlichters in het Patiëntenvoorlichtingscentrum. Meer informatie
   
 • Bij de klachtenfunctionaris
  Als u behoefte heeft aan advies of ondersteuning bij de verschillende manieren waarop u met uw klacht kunt omgaan, kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Meer informatie

 • Bij de Klachtencommissie.
  Als u een uitspraak wilt over de gegrondheid van uw klacht of de hierboven beschreven mogelijkheden niet tot het door u gewenste resultaat hebben geleid, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Maastricht UMC+. Meer informatie

 • Door het indienen van een aansprakelijkheids- en/of schadeclaim.
  Wanneer u van mening bent dat schade is ontstaan door het handelen van medewerkers van het Maastricht UMC+, kunt u het Maastricht UMC+ daarvoor aansprakelijk stellen. Wanneer sprake is van zaakschade, bijvoorbeeld beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, kan een beroep worden gedaan op de WA-verzekering van het Maastricht UMC+. Meer informatie

 • Door een beroep te doen op de Geschillencommissie Ziekenhuizen.
  Als uw klacht of claim niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak vragen. Slechts in hoge uitzonderingsgevallen kunt u rechtstreeks bij de Geschillencommissie terecht. Meer informatie 

Het Maastricht UMC+ beschikt over een klachtenregeling die aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) voldoet. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

In verband met de uitbraak van het coronavirus wijken de werkwijze van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie af van hetgeen is vermeld in het klachtenreglement. Het algemene uitgangspunt is dat de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Contact met degene die klachten hebben zullen daardoor uitsluitend telefonisch of per email verlopen. Persoonlijke gesprekken, bemiddelingsgesprekken en hoorzittingen worden tot nader order uitgesteld. Alleen bij Wvggz of Bopz klachten betreffende het toepassen van vormen van verplichte zorg kan de voorzitter van de klachtencommissie bepalen dat een hoorzitting zal plaatsvinden als er geen aanvaardbare alternatieven zijn. De mondelinge behandeling van klachten die op grond van de Wkkgz en de Jeugdwet zijn ingediend bij de klachtencommissie worden opgeschort tenzij de voorzitter van de commissie anders bepaalt.
De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie stellen zich continue op de hoogte van de actuele voorzorgsmaatregelen die worden getroffen, zowel landelijk als binnen Maastricht UMC+. De maatregelen hebben ook effect op lopende procedures. U wordt hierover door de klachtenfunctionaris en/of ambtelijk secretaris van de klachtencommissie geïnformeerd. 

Wat vindt u van deze pagina?