Ik heb een afspraak in het ziekenhuis.

Afwijkende factuur door coronacrisis

Op de factuur van de zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis. In de periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een 'eerste polikliniekbezoek' of een 'herhaal polikliniekbezoek' staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten 'op afstand'. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de rekening die de zorgverzekeraar krijgt. Het maakt dus voor de rekening niet uit of er telefonisch contact is geweest of dat u naar het ziekenhuis bent gekomen. Landelijk is dit overeen gekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa.

 

Dubbel eigen risico door uitgestelde behandeling in verband met Corona

Door de Corona uitbraak is veel reguliere zorg uitgesteld. Doordat een behandeling op een later moment heeft plaatsgevonden kan het voorkomen dat er twee keer aanspraak wordt gedaan op het eigen risico. Over dit onderwerp zijn Kamervragen gesteld waarop de minister voor Medische Zorg heeft aangegeven dat dit een gevolg is van de manier waarop het eigen risico wordt berekend. Op basis van de startdatum van de DBC (diagnose behandel combinatie) wordt per kalenderjaar eigen risico in rekening gebracht. De Coronacrisis geeft geen aanleiding hier nu iets aan te veranderen.Het eigen risico is nooit hoger dan het tarief van de geleverde zorg in het betreffende kalenderjaar.

 

 

Wat vindt u van deze pagina?